EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:306:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 306, 23 ноември 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.306.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 306

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
23 ноември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/697/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 октомври 2010 година относно позицията, която да бъде взета от Европейският съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, по отношение на приемането на разпоредби относно координацията на системите за социална сигурност

1

Проект — Решение № …/… на Съвета за асоцииране създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна от … по отношение на разпоредбите относно координацията на системите за социална сигурност, съдържащи се в Евро-средиземноморското споразумение

2

 

 

2010/698/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 октомври 2010 година относно позицията, която да бъде взета от Европейският съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, по отношение на приемането на разпоредби относно координацията на системите за социална сигурност

8

Проект — Решение № …/… на Съвета за асоцииране създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна от … по отношение на разпоредбите относно координацията на системите за социална сигурност, съдържащи се в Евро-средиземноморското споразумение

9

 

 

2010/699/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 октомври 2010 година относно позицията, която да бъде взета от Европейският съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна, по отношение на приемането на разпоредби относно координацията на системите за социална сигурност

14

Проект — Решение № …/… на Съвета за асоцииране създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна от … по отношение на разпоредбите относно координацията на системите за социална сигурност, съдържащи се в Евро-средиземноморското споразумение

15

 

 

2010/700/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 октомври 2010 година относно позицията, която да бъде взета от Европейският съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, по отношение на приемането на разпоредби относно координацията на системите за социална сигурност

21

Проект — Решение № …/… на Съвета за асоцииране създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна от … по отношение на разпоредбите относно координацията на системите за социална сигурност, съдържащи се в Евро-средиземноморското споразумение

22

 

 

2010/701/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 октомври 2010 година относно позицията, която да бъде взета от Европейският съюз в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден със Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна, по отношение на приемането на разпоредби относно координацията на системите за социална сигурност

28

Проект — Решение № …/… на Съвета за стабилизиране и асоцииране създаден със Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна от … по отношение на разпоредбите относно координацията на системите за социална сигурност, съдържащи се в Споразумението за стабилизиране и асоцииране

29

 

 

2010/702/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 октомври 2010 година относно позицията, която да бъде взета от Европейският съюз в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден със Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, по отношение на приемането на разпоредби относно координацията на системите за социална сигурност

35

Проект — Решение № …/… на Съвета за стабилизиране и асоцииране създаден със Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна от … по отношение на разпоредбите относно координацията на системите за социална сигурност, съдържащи се в Споразумението за стабилизиране и асоцииране

36

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1070/2010 на Комисията от 22 ноември 2010 година за изменение на Директива 2008/38/ЕО за добавяне в списъка на предназначенията подпомагането на метаболизма на ставите при остеоартроза при кучета и котки като специфична хранителна цел (1)

42

 

*

Регламент (ЕС) № 1071/2010 на Комисията от 22 ноември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (1)

44

 

*

Регламент (ЕС) № 1072/2010 на Комисията от 22 ноември 2010 година за забрана на риболова на северна скарида в зона 3L на NAFO от страна на съдове под флага на Литва

68

 

*

Регламент (ЕС) № 1073/2010 на Комисията от 22 ноември 2010 година за забрана на риболова на сайда в зона IIIa; във води на ЕС от зони IIa, IIIb, IIIc, IIId и IV от страна на съдове под флага на Швеция

70

 

 

Регламент (ЕС) № 1074/2010 на Комисията от 22 ноември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

72

 

 

Регламент (ЕС) № 1075/2010 на Комисията от 22 ноември 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

74

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/703/ЕС

 

*

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки от 18 ноември 2010 година за назначаване на съдия в Общия съд

76

 

 

2010/704/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 22 ноември 2010 година относно признаването на Шри Ланка по отношение на образованието, обучението и освидетелстването на морските лица за признаване на свидетелствата за правоспособност (нотифицирано под номер C(2010) 7963)  (1)

77

 

 

2010/705/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 22 ноември 2010 година относно отнемане на признаването на Грузия по отношение на образованието, обучението и освидетелстването на морските лица за признаване на свидетелствата за правоспособност (нотифицирано под номер C(2010) 7966)  (1)

78

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top