Help Print this page 

Document L:2010:298:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 298, 16 ноември 2010г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.298.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 298

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
16 ноември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1032/2010 на Съвета от 15 ноември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 174/2005 за налагане на ограничения върху оказването на помощ, свързана с военни действия в Кот д′Ивоар

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1033/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1505/2006 по отношение на годишните доклади на държавите-членки за резултатите от проверките, извършени във връзка с идентификацията и регистрацията на животните от рода на овцете и козите (1)

5

 

*

Регламент (ЕС) № 1034/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2003 по отношение на проверките относно изискванията за идентификация и регистрация на едър рогат добитък (1)

7

 

*

Регламент (ЕС) № 1035/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на меламин с произход от Китайската народна република

10

 

*

Регламент (ЕС) № 1036/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на зеолит A на прах с произход от Босна и Херцеговина

27

 

 

Регламент (ЕС) № 1037/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

44

 

 

Регламент (ЕС) № 1038/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 ноември 2010 година

46

 

 

Регламент (ЕС) № 1039/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

49

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/690/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 4 август 2010 година относно държавна помощ C 40/08 (ex N 163/08) приведена в действие от Полша в полза на „PZL Hydral S.A.“ (нотифицирано под номер C(2010) 5406)  (1)

51

 

 

2010/691/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 15 ноември 2010 година за предоставяне на Чешката република на дерогация от прилагането на Решение 2006/679/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост във връзка с подсистемата за „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система за линията Strančice–České Budějovice (нотифицирано под номер C(2010) 7789)

85

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови перални машини (ОВ L 293, 11.11.2010 г.)

87

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top