EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:290:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 290, 06 ноември 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.290.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 290

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
6 ноември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 997/2010 на Комисията от 5 ноември 2010 година за временно преустановяване на въвеждането в Съюза на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора

1

 

*

Регламент (ЕС) № 998/2010 на Комисията от 5 ноември 2010 година за разрешаване на Enterococcus faecium DSM 7134 като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното: Lactosan GmbH & Co KG) (1)

22

 

*

Регламент (ЕС) № 999/2010 на Комисията от 5 ноември 2010 година относно разрешителното за използване на 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae (DSM 17594), като фуражна добавка за свине майки (притежател на разрешителното DSM Nutritional Products Ltd) (1)

24

 

*

Регламент (ЕС) № 1000/2010 на Комисията от 3 ноември 2010 година за дерогация от регламенти (ЕО) № 2402/96, (ЕО) № 2058/96, (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 969/2006, (ЕО) № 1918/2006, (ЕО) № 1964/2006, (ЕО) № 27/2008, (ЕО) № 1067/2008 и (ЕО) № 828/2009 по отношение на датите за подаване на заявления и за издаване на лицензии за внос през 2011 г. в рамките на тарифните квоти за сладки картофи, нишесте от маниока, маниока, зърнени култури, ориз, захар и маслиново масло и за дерогация от регламенти (ЕО) № 382/2008, (ЕО) № 1518/2003, (ЕО) № 596/2004, (ЕО) № 633/2004 и (ЕО) № 951/2006 по отношение на датите за издаване на лицензии за износ през 2011 г. в сектора на говеждото и телешкото месо, свинското месо, яйцата, птичето месо и извънквотните захар и изоглюкоза

26

 

*

Регламент (ЕС) № 1001/2010 на Комисията от 5 ноември 2010 година за изменение за сто тридесет и осми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

33

 

 

Регламент (ЕС) № 1002/2010 на Комисията от 5 ноември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

37

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/670/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 3 ноември 2010 година за определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO2, както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия, чрез схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 7499)

39

 

 

2010/671/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 5 ноември 2010 година за даване право на държавите-членки да удължат временните разрешения, издадени за новото активно вещество спиротетрамат (нотифицирано под номер C(2010) 7437)  (1)

49

 

 

2010/672/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 5 ноември 2010 година за признаване по принцип, че документацията, представена за подробна проверка с оглед на възможното включване на пенфлуфен и флуксапироксад в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета, е пълна (нотифицирано под номер C(2010) 7439)  (1)

51

 

 

2010/673/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 2 ноември 2010 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ (ЕЦБ/2010/19)

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top