EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:288:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 288, 05 ноември 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.288.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 288

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
5 ноември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/666/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 3 юни 2010 година за подписването и временното прилагане на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

1

Споразумение между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 990/2010 на Комисията от 4 ноември 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Jabłka łąckie (ЗГУ)]

10

 

*

Регламент (ЕС) № 991/2010 на Комисията от 4 ноември 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Olive de Nîmes (ЗНП)]

12

 

 

Регламент (ЕС) № 992/2010 на Комисията от 4 ноември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

Регламент (ЕС) № 993/2010 на Комисията от 4 ноември 2010 година по силата на който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

16

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/71/ЕC на Комисията от 4 ноември 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на метофлутрин като активно вещество в приложение I към нея (1)

17

 

*

Директива 2010/72/ЕС на Комисията от 4 ноември 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на веществото спинозад като активно вещество (1)

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/667/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 4 ноември 2010 година за изменение на Решение 2007/66/ЕО относно организирането на временен експеримент съгласно Директива 66/401/ЕИО на Съвета във връзка с увеличаване максималното тегло на партидите на някои семена от фуражни култури (нотифицирано под номер C(2010) 7474)  (1)

23

 

 

2010/668/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 4 ноември 2010 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2010) 7555)

24

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top