EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:268:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 268, 12 октомври 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.268.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 268

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
12 октомври 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност

1

 

*

Регламент (ЕС) № 905/2010 на Комисията от 11 октомври 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за краставици, артишок, клементинки, мандарини и портокали

19

 

*

Регламент (ЕС) № 906/2010 на Комисията от 11 октомври 2010 година за изменение за сто тридесет и седми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

21

 

 

Регламент (ЕС) № 907/2010 на Комисията от 11 октомври 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

23

 

 

Регламент (ЕС) № 908/2010 на Комисията от 11 октомври 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

25

 

 

Регламент (ЕС) № 909/2010 на Комисията от 11 октомври 2010 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2011 година в рамките на някои квоти на ГАТТ

27

 

 

Регламент (ЕС) № 910/2010 на Комисията от 11 октомври 2010 година за изменение на Регламент (ЕС) № 869/2010 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 октомври 2010 г.

29

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/612/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 6 юли 2010 година относно мярка C 48/07 (ex NN 60/07), приведена в действие от Полша в полза на WRJ и WRJ-Serwis (нотифицирано под номер C(2010) 4476)  (1)

32

 

 

2010/613/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 8 октомври 2010 година за дерогация от решения 92/260/ЕИО и 2004/211/ЕО по отношение на временното допускане на някои регистрирани коне от мъжки пол, вземащи участие в конните мероприятия на предолимпийските пробни състезания през 2011 г., олимпийските и параолимпийските игри през 2012 г. в Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2010) 6854)  (1)

40

 

 

Поправки

 

 

Поправка на Регламент (ЕС) № 665/2010 на Комисията от 23 юли 2010 година относно издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода юли 2010 година с Регламент (ЕО) № 327/98 (ОВ L 193, 24.7.2010 г.)

43

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top