EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:260:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 260, 02 октомври 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.260.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 260

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
2 октомври 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение 2010/587/ОВППС на Съвета от 14 юни 2010 година за подписване и сключване на Споразумение между Европейския съюз и Черна гора относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация

1

Споразумение между Европейския съюз и Черна гора относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация

2

 

 

2010/588/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 27 септември 2010 година относно приключване на процедурата по консултиране с Република Нигер съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС

6

 

 

2010/589/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 27 септември 2010 година за изменение и удължаване на периода на прилагане на Решение 2007/641/ЕО за приключване на консултациите с Република острови Фиджи съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие

10

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕС) № 870/2010 на Комисията от 1 октомври 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

16

 

 

Регламент (ЕС) № 871/2010 на Комисията от 1 октомври 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/590/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 27 септември 2010 година за назначаване на един член от Дания и петима заместник-членове от Дания в Комитета на регионите

20

 

 

2010/591/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 1 октомври 2010 година за разрешаване на лаборатория в Русия да извършва серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс (нотифицирано под номер C(2010) 6684)  (1)

21

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 987/2008 на Комисията от 8 октомври 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложения IV и V (ОВ L 268, 9.10.2008 г.)

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top