EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:253:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 253, 28 септември 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.253.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 253

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
28 септември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 848/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година за дерогация от член 63, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета във връзка с пазарната 2010/2011 година по отношение на сроковете, в които трябва да бъде съобщено прехвърлянето на излишък от захар за следващата година

1

 

*

Регламент (ЕС) № 849/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на отпадъците (1)

2

 

*

Регламент (ЕС) № 850/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година за откриване на процедура по преразглеждане във връзка с „нов износител“ на Регламент (ЕО) № 1659/2005 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове магнезиеви тухли с произход от Китайската народна република, за отменяне на митото във връзка с вноса от един износител от тази държава и за въвеждане на регистрационен режим за въпросния внос

42

 

*

Регламент (ЕС) № 851/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година за изменение за сто тридесет и шести път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

46

 

 

Регламент (ЕС) № 852/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

48

 

 

Регламент (ЕС) № 853/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

50

 

 

Регламент (ЕC) № 854/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година за определяне на коефициента на разпределение за издаването на лицензии за внос, заявени в периода от 8 до 14 септември 2010 г., за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти и за преустановяване на подаването на заявления за такива лицензии

52

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2010/573/ОВППС на Съвета от 27 септември 2010 година за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова

54

 

 

2010/574/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 21 септември 2010 година относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2010/15)

58

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/575/ЕС

 

*

Решение № 1/2010 на Съвета за асоцииране ЕС—Йордания от 16 септември 2010 година за изменение на член 15, параграф 7 от протокол 3 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на административно сътрудничество

60

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top