Help Print this page 

Document L:2010:233:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 233, 03 септември 2010г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.233.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 233

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
3 септември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 774/2010 на Комисията от 2 септември 2010 година за формулиране на указания относно компенсациите между операторите на електропреносни системи при трансграничен пренос на електроенергия и за общ регулаторен подход за таксуване на преноса (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 775/2010 на Комисията от 2 септември 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Los Pedroches (ЗНП)

7

 

*

Регламент (ЕС) № 776/2010 на Комисията от 2 септември 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Génisse Fleur d’Aubrac (ЗГУ)

9

 

*

Регламент (ЕС) № 777/2010 на Комисията от 2 септември 2010 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Prosciutto Toscano (ЗНП)

11

 

*

Регламент (ЕС) № 778/2010 на Комисията от 2 септември 2010 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Mela Val di Non (ЗНП)

13

 

*

Регламент (ЕС) № 779/2010 на Комисията от 2 септември 2010 година за одобрение на минимални промени в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Thüringer Rotwurst (ЗГУ)

15

 

*

Регламент (ЕС) № 780/2010 на Комисията от 2 септември 2010 година за одобрение на минимални промени в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Thüringer Leberwurst (ЗГУ)

19

 

 

Регламент (ЕС) № 781/2010 на Комисията от 2 септември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

23

 

 

Регламент (ЕС) № 782/2010 на Комисията от 2 септември 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

25

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/61/ЕС на Комисията от 2 септември 2010 година за първоначално изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (1)

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top