EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:213:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 213, 13 август 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.213.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 213

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
13 август 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 724/2010 на Комисията от 12 август 2010 година за определяне на подробни правила за прилагането на забрана с незабавен ефект на определени видове риболов в Северно море и Скагерак

1

 

*

Регламент (ЕС) № 725/2010 на Комисията от 12 август 2010 година за добавяне към риболовните квоти за 2010 г. на определени количества, удържани през 2009 г., съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96

6

 

*

Регламент (ЕС) № 726/2010 на Комисията от 12 август 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 917/2004 относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 797/2004 на Съвета относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти

29

 

*

Регламент (ЕС) № 727/2010 на Комисията от 6 август 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

31

 

 

Регламент (ЕС) № 728/2010 на Комисията от 12 август 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

33

 

 

Регламент (ЕС) № 729/2010 на Комисията от 12 август 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

35

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/52/ЕС на Комисията от 11 август 2010 година за изменение, с цел адаптиране на техните технически разпоредби, на Директива 76/763/ЕИО на Съвета относно седалките за пътници на селскостопанските или горските колесни трактори и Директива 2009/144/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори (1)

37

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2010/452/ОВППС на Съвета от 12 август 2010 година относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

43

 

 

2010/453/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 3 август 2010 година за въвеждане на основни правила относно предвидените в Директива 2004/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета начини на провеждане на инспекции и мерки по контрола, както и относно обучението и повишаването на квалификацията на служителите в областта на човешките тъкани и клетки (нотифицирано под номер C(2010) 5278)  (1)

48

 

 

2010/454/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 12 август 2010 година за определяне на излишъците от запаси на селскостопански продукти, различни от захар, и финансовите последствия от изтеглянето им от пазара във връзка с присъединяването на България и Румъния (нотифицирано под номер C(2010) 5524)

51

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top