EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:210:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 210, 11 август 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.210.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 210

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
11 август 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 715/2010 на Комисията от 10 август 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на адаптации след преразглеждането на статистическата класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и на статистическата класификация на продуктите по дейности (CPA) в националните сметки

1

 

*

Регламент (ЕС) № 716/2010 на Комисията от 6 август 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

22

 

*

Регламент (ЕС) № 717/2010 на Комисията от 6 август 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

24

 

 

Регламент (ЕС) № 718/2010 на Комисията от 10 август 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

26

 

 

Регламент (ЕС) № 719/2010 на Комисията от 10 август 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

28

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/50/ЕC на Комисията от 10 август 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изразяващо се във включването в приложение I към нея на веществото дазомет в качеството на активно вещество (1)

30

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2010/437/ОВППС на Съвета от 30 юли 2010 година за изменение на Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия

33

 

 

2010/438/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 10 август 2010 година за удължаване на периода на дерогация, през който България може да повдига възражения срещу превозите на някои отпадъци до България съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 5434)  (1)

35

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2010/397/ЕС на Съвета от 3 юни 2010 г. за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Соломоновите острови (ОВ L 190, 22.7.2010 г.)

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top