Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:186:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 186, 20 юли 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.186.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 186

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
20 юли 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 632/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 и Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 8 (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 633/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разяснение 14 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) (1)

10

 

*

Регламент (ЕС) № 634/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ricotta di Bufala Campana (ЗНП)]

14

 

*

Регламент (ЕС) № 635/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година за откриване на процедура за разпределение на лицензии за износ на сирене за Съединените американски щати през 2011 г. по някои квоти на ГАТТ

16

 

 

Регламент (ЕС) № 636/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

22

 

 

Регламент (ЕC) № 637/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година за преустановяване на подаването на заявления за лицензии за внос за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти

24

 

 

Регламент (ЕC) № 638/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юли 2010 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009

26

 

 

Регламент (ЕС) № 639/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/400/ЕС

 

*

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз от 8 юли 2010 година за назначаване на съдии в Общия съд

29

 

 

2010/401/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 13 юли 2010 година относно наличието на прекомерен дефицит в Кипър

30

 

 

2010/402/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 15 декември 2009 година относно мярка за помощ, която Нидерландия предлага да приведе в действие, предоставяща освобождаване на производителите на керамични изделия от данък за околната среда C 5/09 (ex N 210/08) (нотифицирано под номер C(2009) 9972)  (1)

32

 

 

2010/403/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 юли 2010 година за освобождаване на производството и продажбата на едро на електроенергия в италианската макрозона Север и продажбата на дребно на електроенергия на крайните потребители, присъединени към мрежи под средно, високо и много високо напрежение в Италия, от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (нотифицирано под номер C(2010) 4740)  (1)

44

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top