Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:174:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 174, 09 юли 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.174.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 174

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
9 юли 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 599/2010 на Комисията от 8 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1077/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1566/2007

1

 

*

Регламент (ЕС) № 600/2010 на Комисията от 8 юли 2010 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнението и изменението на примерите за сродни сортове или други продукти, за които се прилага една и съща МДГОВ (1)

18

 

 

Регламент (ЕС) № 601/2010 на Комисията от 8 юли 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

40

 

 

Регламент (ЕС) № 602/2010 на Комисията от 8 юли 2010 година относно определянето на минималната продажна цена на масло за третата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 446/2010

42

 

 

Регламент (ЕС) № 603/2010 на Комисията от 8 юли 2010 година относно неопределянето на минимална продажна цена в отговор на третата индивидуална покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 447/2010

43

 

 

Регламент (ЕС) № 604/2010 на Комисията от 8 юли 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

44

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/380/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 7 юли 2010 година за изменение на Решение 2008/840/ЕО по отношение на неотложните мерки за предотвратяване на въвеждането в рамките на Съюза на Anoplophora chinensis (Forster) (нотифицирано под номер C(2010) 4546)

46

 

 

2010/381/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 8 юли 2010 година относно спешните мерки, приложими към пратки с продукти от аквакултури, внесени от Индия и предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2010) 4563)  (1)

51

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top