Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:125:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 125, 21 май 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.125.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 125

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
21 май 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Изменение на Митническата конвенция за международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР) от 14 ноември 1975 г. — В съответствие с уведомлението от страна на депозитаря ООН C.N.387.2009.TREATIES-3 от 1 октомври 2009 г. е влязло в сила следното изменение за всички договарящи страни

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 428/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за прилагане на член 14 от Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разширените проверки на кораби (1)

2

 

*

Регламент (ЕС) № 429/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pemento de Oímbra (ЗГУ)]

8

 

*

Регламент (ЕС) № 430/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

10

 

 

Регламент (ЕС) № 431/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

19

 

 

Регламент (ЕС) № 432/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

21

 

 

Регламент (ЕС) № 433/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

25

 

 

Регламент (ЕС) № 434/2010 на Комисията от 20 май 2010 година по силата на който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

26

 

 

Регламент (ЕС) № 435/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за определяне на размери на възстановяванията, приложими за мляко и млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

27

 

 

Регламент (ЕС) № 436/2010 на Комисията от 20 май 2010 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

30

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/282/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 януари 2010 година относно наличието на прекомерен дефицит в Австрия

32

 

 

2010/283/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 януари 2010 година относно наличието на прекомерен дефицит в Белгия

34

 

 

2010/284/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 януари 2010 година относно наличието на прекомерен дефицит в Чешката република

36

 

 

2010/285/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 януари 2010 година относно наличието на прекомерен дефицит в Германия

38

 

 

2010/286/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 януари 2010 година относно наличието на прекомерен дефицит в Италия

40

 

 

2010/287/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 януари 2010 година относно наличието на прекомерен дефицит в Нидерландия

42

 

 

2010/288/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 януари 2010 година относно наличието на прекомерен дефицит в Португалия

44

 

 

2010/289/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 януари 2010 година относно наличието на прекомерен дефицит в Словения

46

 

 

2010/290/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 януари 2010 година относно наличието на прекомерен дефицит в Словакия

48

 

 

2010/291/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 януари 2010 година за установяване дали Гърция e предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 27 април 2009 г.

50

 

 

2010/292/ОВППС

 

*

Решение EUPOL Афганистан/1/2010 на Комитета по политика и сигурност от 18 май 2010 година относно назначаването на временно изпълняващ длъжността ръководител на мисията EUPOL Афганистан

52

 

 

2010/293/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 20 май 2010 година относно сключването на Договореност за прилагане между Европейската комисия и правителството на Съединените американски щати за съвместни дейности в областта на научните изследвания, свързани с вътрешната/гражданската сигурност

53

Договореност за прилагане между Европейската комисия и правителството на Съединените американски щати за съвместни дейности в областта на научните изследвания, свързани с вътрешната/гражданската сигурност

54

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top