Help Print this page 

Document L:2010:107:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 107, 29 април 2010г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.107.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 107

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
29 април 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 363/2010 на Съвета от 26 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1001/2008 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои съединителни елементи за тръби и тръбопроводи от желязо или стомана с произход, inter alia, от Малайзия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 364/2010 на Съвета от 26 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1487/2005 за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове готови тъкани от полиестерни влакна с произход от Китайската народна република

6

 

*

Регламент (ЕС) № 365/2010 на Комисията от 28 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологични критерии за храните по отношение на ентеробактериите в пастьоризираното мляко и други пастьоризирани течни млечни продукти и на Listeria monocytogenes в готварската сол (1)

9

 

*

Регламент (ЕС) № 366/2010 на Комисията от 28 април 2010 година за изменение за 125-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

12

 

 

Регламент (ЕС) № 367/2010 на Комисията от 28 април 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

 

Регламент (ЕС) № 368/2010 на Комисията от 28 април 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/241/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 26 април 2010 година за назначаване на заместник-член от Нидерландия в Комитета на регионите

19

 

 

2010/242/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 26 април 2010 година за назначаване на член и заместник-член от Австрия в Комитета на регионите

20

 

 

2010/243/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 26 април 2010 година за назначаване на един заместник-член от Испания в Комитета на регионите

21

 

 

2010/244/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 26 април 2010 година за принципно признаване на пълнотата на документацията, представена за подробен преглед с оглед на възможното включване на 1,4-диметилнафтален и цифлуметофен в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 2518)  (1)

22

 

 

2010/245/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 28 април 2010 година за предоставяне на Франция на частична дерогация от Решение 2006/66/ЕО относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Подвижен състав — шум“ на трансевропейската конвенционална железопътна система и от Решение 2006/861/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистема „Подвижен състав — товарни вагони“ от трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано под номер C(2010) 2588)

24

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top