EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:105:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 105, 27 април 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.105.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 105

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
27 април 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 356/2010 на Съвета от 26 април 2010 година за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия

1

 

*

Регламент (ЕС) № 357/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 от 4 март 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (1)

10

 

*

Регламент (ЕС) № 358/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 от 4 март 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (1)

12

 

 

Регламент (ЕС) № 359/2010 на Комисията от 26 април 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2010/231/ОВППС на Съвета от 26 април 2010 година относно ограничителни мерки спрямо Сомалия и за отмяна на Обща позиция 2009/138/ОВППС

17

 

*

Решение 2010/232/ОВППС на Съвета от 26 април 2010 година за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

22

 

 

2010/233/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 26 април 2010 година за създаване на експертна група за обща референтна рамка в областта на европейското договорно право

109

 

 

2010/234/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 26 април 2010 година за предоставяне на Люксембург на частична дерогация от Решение 2006/66/ЕО относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Подвижен състав — шум“ на трансевропейската конвенционална железопътна система и от Решение 2006/861/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистема „Подвижен състав — товарни вагони“ от трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано под номер C(2010) 2546)

112

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top