Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:090:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 90, 10 април 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.090.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 90

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
10 април 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 297/2010 на Комисията от 9 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 272/2009 за допълване на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 298/2010 на Комисията от 9 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1451/2007 с цел удължаване на периода на действие на дерогациите, даващи възможност за предлагане на пазара на биоциди (1)

4

 

 

Регламент (ЕС) № 299/2010 на Комисията от 9 април 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

6

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/212/ОВППС

 

*

Решение 2010/212/ОВППС на Съвета от 29 март 2010 година във връзка с позицията на Европейския съюз за Конференцията на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие за преразглеждането му през 2010 г.

8

 

 

2010/213/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 18 декември 2009 година относно държавна помощ C 34/07 (ex N 93/06), свързана с въвеждането на схема за данък върху тонажа в полза на международния морски транспорт в Полша (нотифицирано под номер C(2009) 10376)  (1)

15

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2009/488/ЕО, Евратом на Комисията от 11 юни 2009 година за сключване на Меморандум за разбирателство между Европейската комисия и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) (ОВ L 161, 24.6.2009 г.)

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top