Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:077:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 77, 24 март 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.077.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 77

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
24 март 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 241/2010 на Комисията от 8 март 2010 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на включването на Беларус в списъка с трети държави, определен в посочения регламент, за да се позволи транзитното преминаване през Съюза на яйца и яйчни продукти за консумация от човека от Беларус и за изменение на сертифицирането на еднодневни пилета от домашни птици, различни от щраусови птици (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 242/2010 на Комисията от 19 март 2010 година за съставяне на Каталог на фуражните суровини (1)

17

 

*

Регламент (ЕС) № 243/2010 на Комисията от 23 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с подобренията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) (1)

33

 

*

Регламент (ЕС) № 244/2010 на Комисията от 23 март 2010 за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 (1)

42

 

*

Регламент (ЕС) № 245/2010 на Комисията от 23 март 2010 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 288/2009 относно срока за представяне на стратегиите на държавите-членки пред Комисията и срока за вземане на решение от страна на Комисията относно окончателното разпределяне на помощи в рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата

50

 

*

Регламент (ЕС) № 246/2010 на Комисията от 23 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 989/89 относно класирането на подплатени с вата елечета в Комбинираната номенклатура

51

 

 

Регламент (ЕС) № 247/2010 на Комисията от 23 март 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

52

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/176/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 19 март 2010 година за изтегляне напред на датата на плащане на втория транш от помощта за преструктуриране, отпусната за пазарната 2009/2010 година съгласно Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 1710)

54

 

 

2010/177/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 23 март 2010 година за изменение на Решение 2006/109/ЕО чрез приемането на три предложения за присъединяване към съвместната ценова гаранция, приета във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на някои отливки с произход от Китайската народна република

55

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 245/2009 на Комисията от 18 март 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на луминесцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи, както и за отменяне на Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 76, 24.3.2009 г.)

59

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top