EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:068:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 68, 18 март 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.068.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 68

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
18 март 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 222/2010 на Комисията от 17 март 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Sedano Bianco di Sperlonga (ЗГУ)]

1

 

 

Регламент (ЕС) № 223/2010 на Комисията от 17 март 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

 

Регламент (ЕС) № 224/2010 на Комисията от 17 март 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

5

 

 

Регламент (ЕС) № 225/2010 на Комисията от 17 март 2010 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2010 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо

7

 

 

Регламент (ЕС) № 226/2010 на Комисията от 17 март 2010 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2010 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

9

 

 

Регламент (ЕС) № 227/2010 на Комисията от 17 март 2010 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на март 2010 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

11

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 година за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО (1)

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/160/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 март 2010 година за изменение на Решение 2005/176/ЕО за определяне на кодифицираната форма и кодовете за обявяване на болести по животните съгласно Директива 82/894/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 1585)  (1)

21

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2010/161/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 17 март 2010 година относно контрола на перфлуороалкилираните вещества в храните (1)

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top