EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:008:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 8, 13 януари 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.008.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 8

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
13 януари 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕC) № 20/2010 на Комисията от 12 януари 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Arzùa-Ulloa (ЗНП)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 21/2010 на Комисията от 12 януари 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Pistacchio Verde di Bronte (ЗНП)

3

 

 

Регламент (ЕС) № 22/2010 на Комисията от 12 януари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

 

Регламент (ЕС) № 23/2010 на Комисията от 12 януари 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

7

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

*

Решение 2010/16/ОВППС/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година относно подписването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма

9

Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените Американски щати за целите на програмата за проследяване на финансирането на тероризма

11

 

 

2010/17/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 октомври 2009 година относно приемането на основни параметри на регистрите на свидетелства за управление на влак и допълнителните удостоверения, предвидени в Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 8278)  (1)

17

 

 

2010/18/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 ноември 2009 година за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на дървени подови настилки (нотифицирано под номер C(2009) 9427)  (1)

32

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top