EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:007:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 7, 12 януари 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.007.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 7

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
12 януари 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 17/2010 на Комисията от 8 януари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 690/2008 във връзка с признаването на италианската провинция Venice за защитена зона по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

1

 

*

Регламент (ЕС) № 18/2010 на Комисията от 8 януари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на спецификациите за национални програми за контрол на качеството в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване

3

 

 

Регламент (ЕС) № 19/2010 на Комисията от 11 януари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/1/ЕС на Комисията от 8 януари 2010 година за изменение на приложения II, III и IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/14/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 10 декември 2009 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2010 г. (ЕЦБ/2009/25)

21

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г.)

22

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top