EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:347:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 347, 24 декември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.347.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 347

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
24 декември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1287/2009 на Съвета от 27 ноември 2009 година за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси, приложими в Черно море за 2010 г.

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета от 27 ноември 2009 година за определяне на преходни технически мерки от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г.

6

 

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

Регламент (ЕС) № 1289/2009 на Комисията от 23 декември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

Регламент (ЕС) № 1290/2009 на Комисията от 23 декември 2009 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 януари 2010 година

11

 

*

Регламент (ЕС) № 1291/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година относно избора на отчетни стопанства с цел определяне на доходите на земеделските стопанства

14

 

*

Регламент (ЕС) № 1292/2009 на Комисията от 21 декември 2009 година за дерогация от регламенти (ЕО) № 675/2009, (ЕО) № 676/2009 и (ЕО) № 677/2009 за откриване на тръжна процедура за намаляване на митото за внос в Испания на сорго от трети държави, за намаляване на митото за внос в Испания на царевица от трети държави и за намаляване на митото за внос в Португалия на царевица от трети държави по отношение на крайната дата на тръжната процедура

22

 

*

Регламент (ЕС) № 1293/2009 на Комисията от 23 декември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 (1)

23

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

2009/1005/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2009 година за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка: финансиране на проекти в областта на енергетиката в контекста на Европейския план за икономическо възстановяване

26

 

 

2009/1006/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2009 година относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

28

 

 

2009/1007/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2009 година относно мобилизиране на средства от Инструмента за гъвкавост в съответствие с точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

29

 

 

2009/1008/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 7 декември 2009 година за предоставяне на разрешение на Република Латвия да удължи срока на прилагането на мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

30

 

 

2009/1009/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 декември 2009 година за назначаване на генерален секретар на Съвета на Европейския съюз за периода от 26 юни 2011 г. до 30 юни 2015 г.

31

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1193/2009 на Комисията от 3 ноември 2009 година за поправка на регламенти (ЕО) № 1762/2003, (ЕО) № 1775/2004, (ЕО) № 1686/2005 и (ЕО) № 164/2007 и за определяне на размера на налога върху производството в сектора на захарта за пазарните години 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 и 2005/2006 (ОВ L 321, 8.12.2009 г.)

32

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top