Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:339:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 339, 22 декември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.339.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 339

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
22 декември 2009 г.


Съдържание

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

Страница

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

Регламент (ЕС) № 1265/2009 на Комисията от 21 декември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1266/2009 на Комисията от 16 декември 2009 година за адаптиране за десети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (1)

3

 

*

Регламент (ЕС) № 1267/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

24

 

*

Регламент (ЕС) № 1268/2009 на Комисията от 21 декември 2009 година за изключване на подучастъци 27 и 28.2 на ICES от определени ограничения на риболовното усилие и задължения във връзка с отчетите за 2010 г. съгласно Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси

26

 

*

Регламент (ЕС) № 1269/2009 на Комисията от 21 декември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 243/2007 по отношение на минималното съдържание на фуражната добавка в храните, предназначени за свине за угояване (1)

27

 

*

Регламент (ЕС) № 1270/2009 на Комисията от 21 декември 2009 година относно безсрочното разрешаване на определени добавки във фуражите (1)

28

 

 

Регламент (ЕС) № 1271/2009 на Комисията от 21 декември 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

32

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

2009/991/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 16 декември 2009 година за предоставяне на държавна помощ от властите на Република Латвия за закупуване на земеделска земя между 1 януари 2010 г. и 31 декември 2013 г.

34

 

 

2009/992/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 декември 2009 година относно минималните изисквания по отношение на данните, които трябва да се вписват в националния електронен регистър на предприятията за автомобилни превози (нотифицирано под номер C(2009) 9959)  (1)

36

 

 

2009/993/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 декември 2009 година за изменение на Решение 2006/133/ЕО относно изискване към държавите-членки временно да вземат допълнителни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) по отношение на области в Португалия, различни от тези, в които е известно, че заболяването не се среща (нотифицирано под номер C(2009) 10046)

40

 

 

2009/994/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 декември 2009 година за изменение на допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния по отношение на определени млекопреработвателни предприятия в България (нотифицирано под номер C(2009) 10048)  (1)

41

 

 

2009/995/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 декември 2009 година за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост (нотифицирано под номер C(2009) 10049)  (1)

44

 

 

2009/996/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 декември 2009 година относно финансовото участие на Общността за 2009 г. за покриване на разходите, извършени от Германия, Испания, Италия, Малта, Нидерландия, Португалия и Словения за борба с вредителите по растенията или растителните продукти (нотифицирано под номер C(2009) 10050)

49

 

 

2009/997/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 18 декември 2009 година за удължаване на срока за предоставяне на макрофинансова помощ на Ливан от страна на Европейския съюз

54

 

 

2009/998/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 14 декември 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/16 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансовата 2002 година (ЕЦБ/2009/27)

55

 

 

2009/999/ЕС

 

*

Решение на Управителния съвет на Европол от 1 декември 2009 година за условията и процедурите, установени от Европол за коригиране на сумите, посочени в Приложението към Решението на Управителния съвет от 16 ноември 1999 г. относно приложимите данъци върху заплатите и възнагражденията, изплащани на членове на персонала в полза на Европол

58

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 661/2008 на Съвета от 8 юли 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия вследствие на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 и частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 (ОВ L 185, 12.7.2008 г.)

59

 

*

Поправка на Решение 2008/577/ЕО на Комисията от 4 юли 2008 година за приемане на гаранциите, предложени във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на амониев нитрат с произход от Русия и от Украйна (ОВ L 185, 12.7.2008 г.)

59

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top