Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:325:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 325, 11 декември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.325.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 325

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
11 декември 2009 г.


Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейски парламент и Съвет

 

 

2009/931/ЕО

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

1

 

 

Съвет

 

 

2009/932/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за назначаване на член от Италия в Комитета на регионите

3

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/933/ОВППС на Съвета от 30 ноември 2009 година за разширяване, от името на Европейския съюз, на териториалния обхват на споразумението за екстрадиция между Европейския съюз и Съединените американски щати

4

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация

6

 

*

Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения

12

 

*

Решение 2009/936/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година за приемане на правилата за прилагане към аналитичните работни досиета на Европол

14

 

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

Регламент (ЕС) № 1205/2009 на Комисията от 10 декември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

23

 

 

Регламент (ЕС) № 1206/2009 на Комисията от 10 декември 2009 година по силата на който не се предоставя възстановяване за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

25

 

 

Регламент (ЕС) № 1207/2009 на Комисията от 10 декември 2009 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

26

 

 

Регламент (ЕС) № 1208/2009 на Комисията от 10 декември 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

28

 

 

Регламент (ЕС) № 1209/2009 на Комисията от 10 декември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1159/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 декември 2009 г.

30

 

 

Регламент (ЕС) № 1210/2009 на Комисията от 10 декември 2009 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

33

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

2009/937/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 1 декември 2009 rодина за приемане на Процедурен правилник на Съвета

35

 

 

2009/938/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 7 декември 2009 година за даване на разрешение на Кралство Швеция и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да прилагат мярка за дерогация от член 167 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

62

 

 

2009/939/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 7 декември 2009 година за предоставяне на разрешение на Република Словения да прилага мярка за дерогация от член 167 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

64

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top