EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:323:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 323, 10 декември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.323.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 323

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
10 декември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/157/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 година относно чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (1)

1

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/914/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за изменение на Решението на Изпълнителния комитет, създаден по силата на Шенгенската конвенция от 1990 г., за изменение на Финансовия регламент относно разходите по въвеждането и експлоатацията на техническата поддръжка на Шенгенската информационна система (Ц.ШИС)

6

 

 

2009/915/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за изменение на Решение 2000/265/ЕО на Съвета от 27 март 2000 г. за съставяне на финансов регламент, уреждащ бюджетните аспекти на управлението от страна на заместник генералния секретар на Съвета на сключени от него, в качеството му на представител на определени държави-членки, договори, свързани с изграждането и функционирането на комуникационната инфраструктура на Шенгенското пространство — „Sisnet“

9

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Информация относно датата на влизане в сила на споразуменията относно екстрадицията и относно правната взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати

11

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/916/ОВППС на Съвета от 23 октомври 2009 година относно подписването и сключването на споразумението между Европейския съюз и Република Сейшели относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Сейшели в рамките на военната операция на ЕС Atalanta

12

Споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Сейшели в рамките на военната операция на ЕС Atalanta

14

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/917/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година относно използването на информационни технологии за митнически цели

20

 

 

IV   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

Надзорен орган на ЕАСТ

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 28/08/COL от 23 януари 2008 година относно схемата за дървен материал („Verdiskapningsprogrammet for tre“) (Норвегия)

31

 

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1202/2009 на Съвета от 7 декември 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фурфурилов алкохол с произход от Китайската народна република след провеждането на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

48

 

 

Регламент (ЕС) № 1203/2009 на Комисията от 9 декември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

62

 

*

Регламент (ЕС) № 1204/2009 на Комисията от 4 декември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 968/2006 относно формулиране на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността

64

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

2009/918/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 7 декември 2009 година за удължаване на периода на предоставяне на извънредна финансова помощ от Общността за Косово

66

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top