Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:288:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 288, 04 ноември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.288.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 288

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
4 ноември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1038/2009 на Съвета от 19 октомври 2009 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 (Общ регламент за ООП) по отношение на периодите на интервенция през 2009 и 2010 г. за масло и обезмаслено мляко на прах

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1039/2009 на Комисията от 3 ноември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1040/2009 на Комисията от 3 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2008 за определяне на интервенционните центрове за зърнени култури

5

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/135/ЕО на Комисията от 3 ноември 2009 година за разрешаване на временни дерогации от някои критерии за избираемост на донори на цяла кръв и кръвни съставки, определени в приложение III към Директива 2004/33/ЕО, в контекста на риска от недостиг, причинен от пандемията от грип А (H1N1) (1)

7

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 1041/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на програма за сътрудничество в областта на аудиовизията с професионалисти от трети държави (MEDIA Mundus)

10

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/804/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 9 октомври 2009 година за отмяна на споразуменията между Европейската общност за въглища и стомана и Конфедерация Швейцария

18

 

 

2009/805/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 октомври 2009 година за сключването на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

22

 

 

2009/806/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 октомври 2009 година относно подписването на устава на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейската общност

23

 

 

2009/807/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 21 октомври 2009 година за назначаване на един заместник-член от Испания в Комитета на регионите

24

 

 

2009/808/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 21 октомври 2009 година за назначаване на двама членове от Гърция в Комитета на регионите

25

 

 

Комисия

 

 

2009/809/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 юли 2009 година относно схемата за помощ „groepsrentebox“, която Нидерландия планира да приведе в действие (C 4/07 (ex N 465/06) (нотифицирано под номер C(2009) 4511)  (1)

26

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top