EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:280:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 280, 27 октомври 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.280.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 280

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
27 октомври 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1008/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1009/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията от 22 октомври 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1011/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година за определяне на коефициентите на обезценяване, приложими за счетоводната 2010 година при закупуването на селскостопански продукти при интервенция

42

 

*

Регламент (ЕО) № 1012/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година за определяне на лихвените проценти за отчетната 2010 година на ЕФГЗ, които да се прилагат за изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите

44

 

*

Регламент (ЕО) № 1013/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година за изменение и коригиране на Регламент (ЕО) № 2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти

46

 

*

Регламент (ЕО) № 1014/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година за забрана на риболова на херинга във водите на ЕО и международните води от зони Vb, VIb и VIaN от страна на съдове под флага на Франция

48

 

*

Регламент (ЕО) № 1015/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година за забрана на риболова на берикс във води на Общността и във води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV от страна на съдове под флага на Португалия

50

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения (1)

52

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/785/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 октомври 2009 година за изменение на Решение 2008/359/ЕО за създаване на Група на високо равнище по въпросите на конкурентоспособността на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост с цел удължаване на срока на неговото действие

56

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top