EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:263:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 263, 07 октомври 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.263.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 263

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
7 октомври 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 929/2009 на Комисията от 6 октомври 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 930/2009 на Комисията от 6 октомври 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/2010 пазарна година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 931/2009 на Комисията от 5 октомври 2009 година за забрана на риболова на херинга в подучастък на ICES 28.1 от страна на съдове под флага на Естония

5

 

*

Регламент (ЕО) № 932/2009 на Комисията от 5 октомври 2009 година за забрана на риболова на сайда в зона VI; води на ЕО от зона Vb; води на ЕО и международни води от зони XII и XIV от страна на съдове под флага на Испания

7

 

*

Регламент (ЕО) № 933/2009 на Комисията от 6 октомври 2009 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета по отношение на отварянето и управлението на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Турция

9

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (1)

11

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/739/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 2 октомври 2009 година за определяне на практическите процедури за електронен обмен на информация между държавите-членки в съответствие с глава VI от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар (нотифицирано под номер C(2009) 7493)  (1)

32

 

 

2009/740/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 6 октомври 2009 година за предоставяне на дерогация на Франция в съответствие с Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността (нотифицирано под номер C(2009) 7514)

35

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top