Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:260:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 260, 03 октомври 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.260.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 260

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
3 октомври 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 920/2009 на Комисията от 2 октомври 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 921/2009 на Комисията от 1 октомври 2009 година за забрана на риболова на менек във води на ЕО и в международни води от зони V, VI и VII от страна на съдове под флага на Франция

3

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работно оборудване по време на работа (Втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (1)

5

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA) (1)

20

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/731/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 21 септември 2009 година за назначаване на член от Гърция в Европейския икономически и социален комитет

28

 

 

2009/732/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 21 септември 2009 година за назначаване на един член от Белгия в Европейския икономически и социален комитет

29

 

 

2009/733/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 21 септември 2009 година за назначаване на един член от Австрия в Европейския икономически и социален комитет

30

 

 

НАСОКИ

 

 

Европейска централна банка

 

 

2009/734/ЕО

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 17 септември 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2009/21)

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top