Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:257:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 257, 30 септември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.257.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 257

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
30 септември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 907/2009 на Комисията от 29 септември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 908/2009 на Комисията от 28 септември 2009 година за забрана на риболова на скатоподобни във води на ЕО от зона VIId от страна на съдове под флага на Белгия

3

 

*

Регламент (ЕО) № 909/2009 на Комисията от 28 септември 2009 година за забрана на риболова на скатови във води на ЕО от зони VIII и IX от страна на съдове под флага на Белгия

5

 

*

Регламент (ЕО) № 910/2009 на Комисията от 29 септември 2009 година относно разрешително за нова употреба на препарата Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 като фуражна добавка за коне (притежател на разрешителното Lallemand SAS) (1)

7

 

*

Регламент (ЕО) № 911/2009 на Комисията от 29 септември 2009 година относно разрешително за нова употреба на препарата Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M като фуражна добавка при пъстървови риби и скариди (притежател на разрешителното — Lallemand SAS) (1)

10

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 912/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно участието на Общността в Европейска научноизследователска и развойна програма по метрология, предприета от няколко държави-членки (1)

12

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/720/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 септември 2009 година за определяне на датата за приключване на миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (нотифицирано под номер C(2009) 6910)

26

 

 

2009/721/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 септември 2009 година за изключване от финансиране от страна на Общността на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“ и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2009) 7044)

28

 

 

2009/722/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 септември 2009 година за изменение на Решение 2003/324/ЕО по отношение на дерогация от забраната за вътрешновидово рециклиране при храненето на някои животни с ценна кожа в Латвия (нотифицирано под номер C(2009) 5550)

38

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2009/723/ОВППС

 

*

Решение EUSEC/1/2009 на Комитета по политика и сигурност от 25 септември 2009 година за назначаване на ръководител на мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора за сигурността в Демократична република Конго (EUSEC ДР Конго)

40

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/724/ПВР на Комисията от 17 септември 2009 година за определяне на датата за приключване на миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)

41

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top