Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:224:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 224, 27 август 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.224.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 224

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
27 август 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 775/2009 на Комисията от 26 август 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 776/2009 на Комисията от 26 август 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2008 за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотназахар и изоглюкоза до края на 2008/2009 пазарна година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 777/2009 на Комисията от 26 август 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 575/2009 за определяне на процент за приемане във връзка с издаването на износни лицензии, отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар

5

 

 

Регламент (ЕО) № 778/2009 на Комисията от 26 август 2009 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензи, за които са подадени заявления за периода от 17 до 21 август 2009 г., за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

6

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/622/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 август 2009 година за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Словакия (нотифицирано под номер C(2009) 6389)

11

 

 

2009/623/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 август 2009 година за изменение на Решение 2006/139/ЕО по отношение на срока на действието му и списъка с органите в Канада, одобрени за водене на дневници за стада или регистри на определени животни (нотифицирано под номер C(2009) 6522)  (1)

15

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г.)

21

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top