Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:202:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 202, 04 август 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.202.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 202

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
4 август 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 700/2009 на Комисията от 3 август 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 701/2009 на Комисията от 3 август 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1182/2008 за определяне на предварителната помощ за 2009 година за частно складиране на масло

3

 

*

Регламент (ЕО) № 702/2009 на Комисията от 3 август 2009 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 555/2008 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор

5

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно символите за идентификацията на органите за управление, сигналните устройства и информационно-екранните устройства при дву- и триколесни моторни превозни средства (кодифицирана версия) (1)

16

 

*

Директива 2009/97/ЕО на Комисията от 3 август 2009 година за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от директиви 2002/53/ЕО и 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (1)

29

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/586/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 16 февруари 2009 година за сключване на Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Корея за сътрудничество при антиконкурентни действия

35

Споразумение между Европейската общност и правителството на Република Корея за сътрудничество при антиконкурентни действия

36

 

 

2009/587/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 юли 2009 година относно наличието на прекомерен дефицит в Малта

42

 

 

2009/588/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 юли 2009 година относно наличието на прекомерен дефицит в Литва

44

 

 

2009/589/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 юли 2009 година относно наличието на прекомерен дефицит в Полша

46

 

 

2009/590/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 юли 2009 година относно наличието на прекомерен дефицит в Румъния

48

 

 

2009/591/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 юли 2009 година относно наличието на прекомерен дефицит в Латвия

50

 

 

2009/592/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 13 юли 2009 година за изменение на Решение 2009/290/ЕО за предоставяне на средносрочна финансова помощ от Общността на Латвия

52

 

 

2009/593/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 юли 2009 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Banka Slovenije

53

 

 

Европейска централна банка

 

 

2009/594/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 17 юли 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните отчети на Европейската централна банка (ЕЦБ/2009/19)

54

 

 

НАСОКИ

 

 

Европейска централна банка

 

 

2009/595/ЕО

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 17 юли 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/16 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2009/18)

65

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2009/596/ОВППС

 

*

Решение EUJUST LEX /1/2009 на Комитета по политика и сигурност от 3 юли 2009 година за назначаване на ръководител на интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак, EUJUST LEX

82

 

 

2009/597/ОВППС

 

*

Решение 2009/597/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година относно подписването и временното прилагане на Споразумение между Европейския съюз и Република Хърватия за участието на Република Хърватия във военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (операция „Atalanta“)

83

Споразумение между Европейския съюз и Република Хърватия за участието на Република Хърватия във военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (операция „Atalanta“)

84

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top