EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:192:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 192, 24 юли 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.192.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 192

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
24 юли 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 645/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 646/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2010 г. с целеви второстепенни променливи за съвместното използване на ресурси в домакинствата

3

 

*

Регламент (ЕО) № 647/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Brněnské pivo или Starobrněnské pivo (ЗГУ))

11

 

*

Регламент (ЕО) № 648/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на окончателния размер на помощта за сух фураж за пазарната 2008/2009 година

13

 

*

Регламент (ЕО) № 649/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за адаптиране на някои квоти за риба за 2009 година в контекста на годишното управление на риболовните квоти

14

 

 

Регламент (ЕО) № 650/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на максималното възстановяване при износ на масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

42

 

 

Регламент (ЕО) № 651/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на максимално възстановяване при износ на обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

44

 

 

Регламент (ЕО) № 652/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

45

 

 

Регламент (ЕО) № 653/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година относно определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

47

 

 

Регламент (ЕО) № 654/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

49

 

 

Регламент (ЕО) № 655/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо

53

 

 

Регламент (ЕО) № 656/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

55

 

 

Регламент (ЕО) № 657/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

57

 

 

Регламент (ЕО) № 658/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за масло за 9-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 186/2009

59

 

 

Регламент (ЕО) № 659/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за 7-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 310/2009

60

 

*

Регламент (ЕО) № 660/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за забрана на риболова на синя молва във води на Общността и във води извън суверенитета или юрисдикцията на трети държави от зони VI, VII от страна на съдове под флага на Испания

61

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/558/ОВППС на Съвета от 16 март 2009 година за сключване на Споразумение относно процедурите за сигурност при обмен на класифицирана информация между Европейския съюз и Израел

63

Споразумение относно процедурите за сигурност при обмен на класифицирана информация между Европейския съюз и Израел

64

 

 

2009/559/ОВППС

 

*

Решение ATALANTA/6/2009 на Комитета по политика и сигурност от 22 юли 2009 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

68

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top