EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:175:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 175, 04 юли 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.175.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 175

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
4 юли 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 580/2009 на Комисията от 3 юли 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 581/2009 на Комисията от 3 юли 2009 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход, по отношение на гамитромицин (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 582/2009 на Комисията от 3 юли 2009 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход по отношение на диклофенак (1)

5

 

*

Регламент (ЕО) № 583/2009 на Комисията от 3 юли 2009 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Aceto Balsamico di Modena (ЗГУ))

7

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/69/ЕО на Съвета от 25 юни 2009 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци при внос

12

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/520/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 3 юли 2009 година за изменение на член 23, параграф 4 от приложение I към Регламент (ЕО) № 71/2008 на Съвета за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе“ (нотифицирано под номер C(2009) 5134)

14

 

 

2009/521/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 3 юли 2009 година относно временното разрешаване на биоциди, съдържащи малатион, в департамент Френска Гвиана (нотифицирано под номер C(2009) 5349)

16

 

 

Европейска централна банка

 

 

2009/522/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 2 юли 2009 година относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2009/16)

18

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top