EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:172:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 172, 02 юли 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.172.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 172

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
2 юли 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 572/2009 на Комисията от 1 юли 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 573/2009 на Комисията от 29 юни 2009 година за образуване на процедура по преразглеждане във връзка с нов износител на Регламент (ЕО) № 1338/2006 на Съвета относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велур с произход от Китайската народна република, за отмяна на митото по отношение на вноса от един производител износител в тази държава и за въвеждането на регистрационен режим за този внос

3

 

*

Регламент (ЕО) № 574/2009 на Комисията от 30 юни 2009 година за изменение за сто и осми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

7

 

 

Регламент (ЕО) № 575/2009 на Комисията от 1 юли 2009 година за определяне на процент за приемане във връзка с издаването на износни лицензии, отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар

9

 

 

Регламент (ЕО) № 576/2009 на Комисията от 1 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 570/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 юли 2009 година

10

 

 

Регламент (ЕО) № 577/2009 на Комисията от 1 юли 2009 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензи, за които са подадени заявления за периода от 22 до 26 юни 2009 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

13

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 година за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации

18

 

*

Директива 2009/77/ЕО на Комисията от 1 юли 2009 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на хлорсулфурон, циромазин, диметахлор, етофенпрокс, луфенурон, пенконазол, триалат и трифлусулфурон като активни вещества (1)

23

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/507/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 30 юни 2009 година за назначаване на нов член на Комисията на Европейските общности

34

 

 

Европейска централна банка

 

 

2009/508/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 25 юни 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2008/20 по отношение на обема на евромонетите, които Австрия може да емитира през 2009 г. (ЕЦБ/2009/15)

35

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2009/509/ОВППС на Съвета от 25 юни 2009 година за изменение и удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2007/406/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора за сигурност в Демократична република Конго (EUSEC ДР Конго)

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top