Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:149:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 149, 12 юни 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.149.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 149

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
12 юни 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 492/2009 на Съвета от 25 май 2009 година за отмяна на 14 остарели регламентa в сферата на общата политика в областта на рибарството

1

 

 

Регламент (ЕО) № 493/2009 на Комисията от 11 юни 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

*

Регламент (ЕО) № 494/2009 на Комисията от 3 юни 2009 година изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 (1)

6

 

*

Регламент (ЕО) № 495/2009 на Комисията от 3 юни 2009 година изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 (1)

22

 

*

Регламент (ЕО) № 496/2009 на Комисията от 11 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия

60

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/447/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 25 май 2009 година за отмяна на Директива 83/515/ЕИО и 11 остарели решения в сферата на общата политика в областта на рибарството

62

 

 

2009/448/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 май 2009 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външния одитор на De Nederlandsche Bank

64

 

 

Комисия

 

 

2009/449/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 май 2009 година относно подбора на оператори на общоевропейски системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) (нотифицирано под номер C(2009) 3746)

65

 

 

2009/450/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 юни 2009 година относно подробното тълкуване на авиационните дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 4293)  (1)

69

 

 

2009/451/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 юни 2009 година относно намерението на Обединеното кралство да приеме Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (нотифицирано под номер C(2009) 4427)

73

 

 

2009/452/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 юни 2009 година за прекратяване на процедурата срещу субсидиранe във връзка с вноса на метален натрий с произход от Съединените американски щати

74

 

 

2009/453/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 юни 2009 година за прекратяване на антидъмпинговата процедура във връзка с вноса на метален натрий с произход от Съединените американски щати

76

 

 

2009/454/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 юни 2009 година за изменение на Решение 2008/938/ЕО относно списъка на държавите бенефициери, които отговарят на изискванията за предоставяне на специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, предвиден в Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (нотифицирано под номер C(2009) 4383)

78

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Комисия

 

*

Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

80

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top