Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:128:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 128, 27 май 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.128.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 128

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
27 май 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 431/2009 на Съвета от 18 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки

1

 

 

Регламент (ЕО) № 432/2009 на Комисията от 26 май 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

*

Регламент (ЕО) № 433/2009 на Комисията от 26 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1282/2006 по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти

5

 

*

Регламент (ЕО) № 434/2009 на Комисията от 26 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за домати, кайсии, лимони, сливи, праскови, включително праскови без мъх, круши и трапезно грозде

10

 

*

Регламент (ЕО) № 435/2009 на Комисията от 26 май 2009 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета („Общ регламент за ООП“) по отношение на някои кодове от Комбинираната номенклатура

12

 

*

Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май 2009 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор

15

 

*

Регламент (ЕО) № 437/2009 на Комисията от 26 май 2009 година за откриване и управление на тарифна квота на Общността за внос на млади мъжки говеда за угояване

54

 

*

Регламент (ЕО) № 438/2009 на Комисията от 26 май 2009 година за откриване и управление на тарифни квоти на Общността за бикове, крави и юници, различни от тези за клане, от някои алпийски и планински породи

57

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2009/405/ОВППС на Съвета от 18 май 2009 година за изменение на Съвместно действие 2008/112/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в подкрепа на реформата в областта на сигурността в Република Гвинея-Бисау (EU SSR GUINEA-BISSAU)

60

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top