Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:124:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 124, 20 май 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.124.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 124

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
20 май 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 410/2009 на Комисията от 19 май 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 411/2009 на Комисията от 18 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 798/2008 за установяване на списък от трети страни, територии, зони или под-разделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (1)

3

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (преработена) (1)

21

 

*

Директива 2009/13/ЕО на Съвета от 16 февруари 2009 година за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция от 2006 г. и за изменение на Директива 1999/63/ЕО

30

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/392/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 ноември 2008 година относно сключването от името на Европейската общност и нейните държави-членки на протокол към споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз

51

Протокол към Споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз

53

 

 

2009/393/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 18 май 2009 годинa за установяване на позицията, която ще бъде приета от името на Общността в рамките на Международния съвет по зърното, по отношение на удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.

63

 

 

2009/394/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 18 май 2009 година за установяване на позицията, която ще бъде приета от името на Общността в рамките на Международния съвет по захарта, по отношение на удължаването на срока на действие на Международното споразумение за захарта от 1992 г.

64

 

 

Комисия

 

 

2009/395/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 14 май 2009 година относно пускането на пазара за употреба от съществено значение на биоциди, съдържащи темефос, във френските отвъдморски департаменти (нотифицирано под номер C(2009) 3744)

65

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Комисия

 

 

2009/396/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 7 май 2009 година относно подхода за регулиране на цените за терминиране на фиксирана и мобилна връзка в ЕС

67

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент на Съвета (ЕО) № 43/2009 от 16 януари 2009 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2009 г. и свързаните с тях условия, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова (ОВ L 22, 26.1.2009 г.)

75

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top