EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:123:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 123, 19 май 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.123.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 123

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
19 май 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 406/2009 на Комисията от 18 май 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 407/2009 на Комисията от 14 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

3

 

*

Регламент (ЕО) № 408/2009 на Комисията от 18 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 793/2006 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета за определяне на специфични мерки за земеделието в най-отдалечените региони на Съюза

62

 

*

Регламент (ЕО) № 409/2009 на Комисията от 18 май 2009 година за определяне на общностните коефициенти на преобразуване и кодове на начините за представяне, използвани за преобразуване на преработеното тегло на рибата в живо тегло, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2807/83 на Комисията

78

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/388/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 11 май 2009 година за назначаване и замяна на членове на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

86

 

 

Комисия

 

 

2009/389/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 юли 2008 година относно държавната помощ, която Италия предлага да отпусне на стоманодобивното дружество Lucchini Siderurgica SpA (C 25/2000 (ex N 149/99)) (нотифицирано под номер C(2008) 3515)  (1)

87

 

 

НАСОКИ

 

 

Европейска централна банка

 

 

2009/390/ЕО

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 7 май 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2009/9)

94

 

 

2009/391/ЕО

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 7 май 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2009/10)

99

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 275/2009 на Комисията от 2 април 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия (ОВ L 91, 3.4.2009 г.)

100

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top