EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:120:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 120, 15 май 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.120.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 120

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
15 май 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 402/2009 на Комисията от 14 май 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 403/2009 на Комисията от 14 май 2009 година относно разрешително за употреба на препарата L-валин като фуражна добавка (1)

3

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (1)

5

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/382/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 януари 2009 година относно държавна помощ C 27/05 (ех NN 69/04), отпусната за закупуване на фуражи в регион Friuli-Venezia Giulia (член 6 от Регионален закон № 14 от 20 август 2003 г. и покана за изразяване на интерес, публикувана от търговската камара в Триест) (нотифицирано под номер C(2009) 187)

13

 

 

2009/383/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 14 май 2009 година за суспендиране на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1683/2004 на Съвета върху внос на глифозат с произход от Китайската народна република

20

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Комисия

 

 

2009/384/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 30 април 2009 година относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги (1)

22

 

 

2009/385/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 30 април 2009 година за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар (1)

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top