EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:118:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 118, 13 май 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.118.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 118

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
13 май 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 383/2009 на Съвета от 5 май 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на някои видове тел и въжета от нелегирана стомана за предварително и последващо напрягане (тел и въжета за ППН) с произход от Китайската народна република

1

 

 

Регламент (ЕО) № 384/2009 на Комисията от 12 май 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

*

Регламент (ЕО) № 385/2009 на Комисията от 7 май 2009 година за замяна на приложение IX към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства („Рамкова директива“) (1)

13

 

*

Регламент (ЕО) № 386/2009 на Комисията от 12 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаване на нова функционална група фуражни добавки (1)

66

 

*

Регламент (ЕО) № 387/2009 на Комисията от 12 май 2009 година за одобрение на минимални промени в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания — Bleu du Vercors-Sassenage (ЗНП)

67

 

*

Регламент (ЕО) № 388/2009 на Комисията от 12 май 2009 година относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на режима за внос и износ на преработени продукти от зърнени култури и ориз (кодифицирана версия)

72

 

*

Регламент (ЕО) № 389/2009 на Комисията от 12 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

78

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/372/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 май 2009 година за изменение на допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния по отношение на определени млекопреработвателни предприятия в България (нотифицирано под номер C(2009) 3389)  (1)

80

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top