EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:116:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 116, 09 май 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.116.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 116

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
9 май 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 377/2009 на Комисията от 8 май 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 378/2009 на Комисията от 8 май 2009 година относно разрешаването на нова употреба на препарата от Bacillus cereus var. toyoi като фуражна добавка за зайки за разплод (притежател на разрешителното за употреба Rubinum S.A.) (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 379/2009 на Комисията от 8 май 2009 година относно разрешително за нова употреба на 6-фитаза EC 3.1.3.26 като хранителна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, патици за угояване, прасенца (отбити), свине за угояване и свине майки (притежател на разрешителното Danisco Animal Nutrition, юридическо лице Danisco (UK) Limited) (1)

6

 

*

Регламент (ЕО) № 380/2009 на Комисията от 8 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, както и за прилагане на кръстосаното спазване, предвидено в Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета

9

 

*

Регламент (ЕО) № 381/2009 на Комисията от 8 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2092/2004 за определяне на правилата за прилагане на тарифна квота за внос на сушено и обезкостено говеждо месо с произход от Швейцария

16

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/47/ЕО на Съвета от 5 май 2009 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на намалените ставки на данъка върху добавената стойност

18

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/373/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 април 2009 година относно уравняване на сметките на разплащателните агенции на държавите-членки във връзка с разходи, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за финансовата 2008 година (нотифицирано под номер C(2009) 3219)

21

 

 

2009/374/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 май 2009 година за изменение на допълнение Б към приложение VII към Акта за присъединяване на България и Румъния по отношение на някои предприятия от секторите на месото, птичето месо, рибата и млякото и млечните продукти в Румъния (нотифицирано под номер C(2009) 3390)  (1)

49

 

 

2009/375/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 май 2009 година за финансиране на работна програма за 2009 г. за средства за обучение в областта на безопасността на храните, здравето на животните, хуманното отношение към тях и фитосанитарните въпроси

54

 

 

2009/376/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 май 2009 година за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост (нотифицирано под номер C(2009) 3442)  (1)

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top