EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:111:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 111, 05 май 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.111.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 111

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
5 май 2009 г.


 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 361/2009 на Комисията от 4 май 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

 

 

Регламент (ЕО) № 362/2009 на Комисията от 4 май 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

 

*

Регламент (ЕО) № 363/2009 на Комисията от 4 май 2009 година изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

 

 

Регламент (ЕО) № 364/2009 на Комисията от 4 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 360/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 май 2009 година

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно правната закрила на компютърните програми (кодифицирана версия) (1)

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/364/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 октомври 2008 година относно мярката C 33/07 (ex N 339/06 и N 729/06), която Германия иска да въведе посредством IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (нотифицирано под номер C(2008) 5581)  (1)

 

 

2009/365/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 април 2009 година за разрешаване на пускането на пазара на ликопен от Blakeslea trispora като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 3039)

 

 

2009/366/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 април 2009 година относно уравняване на сметките на разплащателните агенции на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия във връзка с разходи в областта на мерките за развитие на селските райони, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през финансовата 2008 година (нотифицирано под номер C(2009) 3199)

 

 

2009/367/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 април 2009 година относно уравняване на сметките на разплащателните агенции на държавите-членки във връзка с разходи, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2008 година (нотифицирано под номер C(2009) 3217)

 

 

2009/368/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 май 2009 година относно определяне за пазарна година 2009/2010 на размера на помощта за диверсификация и на допълнителната помощ за диверсификация, които ще бъдат отпускани в рамките на временната схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността (нотифицирано под номер C(2009) 3158)

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2008/113/ЕО на Комисията от 8 декември 2008 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на някои микроорганизми като активни вещества (ОВ L 330, 9.12.2008 г.)

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top