Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:098:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 98, 17 април 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.098.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 98

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
17 април 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 311/2009 на Комисията от 16 април 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 312/2009 на Комисията от 16 април 2009 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

3

 

*

Регламент (ЕО) № 313/2009 на Комисията от 16 април 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за краставици и череши, различни от вишни

24

 

*

Регламент (ЕО) № 314/2009 на Комисията от 16 април 2009 година за приемане на временна извънредна мярка за подпомагане на пазара на свинско и говеждо месо под формата на схема за отстраняване в част от Обединеното кралство

26

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/36/ЕО на Комисията от 16 април 2009 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел адаптиране на приложение III към нея към техническия прогрес (1)

31

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейски парламент и Съвет

 

 

2009/326/ЕО

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

38

 

 

Комисия

 

 

2009/327/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 април 2009 година за приключване на антидъмпинговата процедура относно вноса на студеновалцувани плоски продукти от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република, Република Корея и Тайван

39

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top