Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:091:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 91, 03 април 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.091.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 91

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
3 април 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 269/2009 на Комисията от 2 април 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 270/2009 на Комисията от 2 април 2009 година за разрешаване на 6-фитаза като фуражна добавка за пилетата за угояване (титуляр на разрешителното DSM Nutritional Products Ltd, представляван от DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 271/2009 на Комисията от 2 април 2009 година относно разрешително за препарат, който съдържа ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,4-бета-глюканаза, като хранителна добавка за отбити прасенца, пилета за угояване, кокошки носачки, пуйки за угояване и гъски за угояване (притежател на разрешителното — BASF SE) (1)

5

 

*

Регламент (ЕО) № 272/2009 на Комисията от 2 април 2009 година за допълване на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, предвидени в приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета

7

 

*

Регламент (ЕО) № 273/2009 на Комисията от 2 април 2009 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността, които предоставят дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията

14

 

*

Регламент (ЕО) № 274/2009 на Комисията от 2 април 2009 година за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на пазарната 2009/2010 година

16

 

*

Регламент (ЕО) № 275/2009 на Комисията от 2 април 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия

18

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/25/ЕО на Комисията от 2 април 2009 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на разширяването на употребата на активното вещество пираклостробин (1)

20

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/310/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 2 април 2009 година за одобряване на исканията на Кипър, Малта, Австрия, Румъния и Словакия за освобождаване от задължението да подготвят план за управлението на запасите от змиорки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 2231)

23

 

 

2009/311/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 2 април 2009 година за даване право на държавите-членки да продължават временните разрешения, издадени за новите активни вещества топрамезон, сулфурил флуорид и zucchini yellow mosaic virus — слаб щам (нотифицирано под номер C(2009) 2348)  (1)

25

 

 

2009/312/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 2 април 2009 година за изменение на Решение 2000/96/ЕО по отношение на целевите мрежи за наблюдение на заразни болести (нотифицирано под номер C(2009) 2351)  (1)

27

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Съвместно действие 2009/137/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово (ОВ L 46, 17.2.2009 г.)

31

 

*

Поправка на Директива 94/45/ЕО на Съвета от 22 септември 1994 г. за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (ОВ L 254, 30.9.1994 г.) (Специално издание, глава 05, том 3)

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top