EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:084:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 84, 31 март 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 84

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
31 март 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно общите правила за внос (кодифицирана версия)

1

 

 

Регламент (ЕО) № 261/2009 на Комисията от 30 март 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

18

 

*

Регламент (ЕО) № 262/2009 на Комисията от 30 март 2009 година за определяне на изисквания за координираното разпределение и използване на кодове за запитване в режим S за Единното европейско небе (1)

20

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/302/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 21 май 2008 година относно подписването и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и Ислямска република Пакистан за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

33

Споразумение между Европейската общност и Ислямска република Пакистан за някои аспекти на въздухоплавателните услуги

34

 

 

Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки

 

 

2009/303/ЕО, Евратом

 

*

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки от 25 март 2009 година за назначаване на двама съдии в Съда на Европейските общности

43

 

 

Комисия

 

 

2009/304/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 март 2009 година за назначаване на дванадесет членове на Европейския статистически консултативен комитет (1)

44

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top