Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:079:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 79, 25 март 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 79

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
25 март 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 246/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване (консорциуми) (кодифицирана версия)

1

 

 

Регламент (ЕО) № 247/2009 на Комисията от 24 март 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

*

Регламент (ЕО) № 248/2009 на Комисията от 19 Март 2009 година за установяването на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение на уведомяването относно официалното признаване на организации на производители, както и определянето на цени и на интервенция в рамките на общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (преработен)

7

 

*

Регламент (ЕО) № 249/2009 на Комисията от 23 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета по отношение на корекциите на таксите на Европейската агенция по лекарствата в съответствие с процента на инфлация

34

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/289/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 януари 2009 година за предоставяне на взаимна помощ на Латвия

37

 

 

2009/290/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 януари 2009 година за предоставяне на средносрочна финансова помощ от Общността на Латвия

39

 

 

Комисия

 

 

2009/291/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 март 2009 година относно проекта на наредба на Ирландия за обозначаване на страната на произход при етикетиране на птиче, свинско и овче месо (нотифицирано под номер C(2009) 1931)  (1)

42

 

 

2009/292/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 март 2009 година за установяване на условията на дерогация за пластмасови каси и пластмасови палети по отношение на нивата на концентрация на тежки метали, определени в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки (нотифицирано под номер C(2009) 1959)  (1)

44

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/293/ОВППС на Съвета от 26 февруари 2009 година относно размяната на писма между Европейския съюз и правителството на Кения относно условията и реда за прехвърляне от EUNAVFOR в Кения на лица, заподозрени в извършването на пиратски действия и задържани от военноморските сили, ръководени от Европейския съюз (EUNAVFOR), както и на иззетото имущество в притежание на EUNAVFOR, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им

47

Размяна на писма между Европейския съюз и правителството на Кения относно условията и реда за прехвърляне от EUNAVFOR в Кения на лица, заподозрени в извършването на пиратски действия и задържани от военноморските сили, ръководени от Европейския съюз (EUNAVFOR), както и на иззетото имущество в притежание на EUNAVFOR, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им

49

 

*

Съвместно действие 2009/294/ОВППС на Съвета от 23 март 2009 година за изменение на Съвместно действие 2008/736/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

60

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top