Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:073:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 73, 19 март 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 73

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
19 март 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 210/2009 на Комисията от 18 март 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 211/2009 на Комисията от 18 март 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2009 година в рамките на тарифната квота, открита с Регламент (ЕО) № 1399/2007 за внос на колбаси и някои месни продукти с произход от Швейцария

3

 

 

Регламент (ЕО) № 212/2009 на Комисията от 18 март 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2009 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007 за свинското месо

4

 

*

Регламент (ЕО) № 213/2009 на Комисията от 18 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1003/2005 по отношение на контрола и изследването за Salmonella в стада от птици за разплод от вида Gallus gallus и пуйки (1)

5

 

*

Регламент (ЕО) № 214/2009 на Комисията от 18 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1800/2004 по отношение на условията за разрешаване на фуражната добавка Цикостат 66G (1)

12

 

*

Регламент (ЕО) № 215/2009 на Комисията от 18 март 2009 годин относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

17

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/246/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 16 февруари 2009 година относно сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

19

 

 

Комисия

 

 

2009/247/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 март 2009 година за изменение на Решение 2003/322/ЕО по отношение на храненето на някои видове лешоядни птици в България с някои материали от категория 1 (нотифицирано под номер C(2009) 1670)  (1)

20

 

 

2009/248/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 март 2009 година за изменение на Решение 2008/185/ЕО относно ветеринарно-санитарните условия за търговия със свине между държавите-членки или региони от тях, незасегнати от болестта на Ауески (нотифицирано под номер C(2009) 1687)  (1)

22

 

 

IV   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

Надзорен орган на ЕАСТ

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 154/07/COL от 3 май 2007 година за шестдесет и трето изменение на процесуалните и материалноправните норми за държавните помощи

23

 

 

Съвместен комитет на ЕИП

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 1/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

30

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 2/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

32

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 3/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

35

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 4/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

36

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 5/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

38

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 6/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

39

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 7/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

41

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 8/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

42

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 9/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение VI (Социално осигуряване) към Споразумението за ЕИП

44

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 10/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение VI (Социално осигуряване) към Споразумението за ЕИП

45

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 11/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

46

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 12/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

47

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 13/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

49

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 14/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

50

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 15/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

52

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 16/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XIX (Защита на потребителите) към Споразумението за ЕИП

53

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 17/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

55

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 18/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

57

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 19/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП

58

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 20/2009 от 5 февруари 2009 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП

59

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top