Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:053:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 53, 26 февруари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 53

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
26 февруари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 157/2009 на Комисията от 25 февруари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 158/2009 на Комисията от 25 февруари 2009 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензи, за които са подадени заявления за периода от 16 до 20 февруари 2009 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

3

 

*

Регламент (ЕО) № 159/2009 на Комисията от 25 февруари 2009 година за одобрение на минимални промени в спецификацията на название, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Chabichou du Poitou (ЗНП))

8

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/157/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 юли 2008 година относно помощта, приведена в действие от Франция в полза на групата ФИП (C 51/05 (ex NN 84/05)) (нотифицирано под номер C(2008) 1330)  (1)

13

 

 

2009/158/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 февруари 2009 година относно приемането на работен план за 2009 г. за изпълнение на втората програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.) и критериите за подбор, отпускане на безвъзмездни средства и другите критерии за финансово участие в действията по тази програма (1)

41

 

 

2009/159/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 февруари 2009 година за предоставяне на дерогация на Австрия съгласно Решение 2008/671/ЕО относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5 875—5 905 MHz за свързани с безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС) (нотифицирано под номер C(2009) 1136)

74

 

 

НАСОКИ

 

 

Европейска централна банка

 

 

2009/160/ЕО

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 19 декември 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (преработени) (ЕЦБ/2008/31)

76

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top