EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:046:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 46, 17 февруари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 46

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
17 февруари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 133/2009 на Комисията от 16 февруари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 134/2009 на Комисията от 16 февруари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), по-специално на приложение XI (1)

3

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/127/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 18 декември 2008 година относно сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за борба с измамите и друга незаконна дейност, засягаща техните финансови интереси

6

Споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за борба с измамите и друга незаконна дейност, засягаща техните финансови интереси

8

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2009/128/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за региона на Големите езера в Африка

36

 

*

Съвместно действие 2009/129/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Бивша югославска република Македония (БЮРМ)

40

 

*

Съвместно действие 2009/130/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Централна Азия

43

 

*

Съвместно действие 2009/131/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за кризата в Грузия

47

 

*

Съвместно действие 2009/132/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Република Молдова

50

 

*

Съвместно действие 2009/133/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ

53

 

*

Съвместно действие 2009/134/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Судан

57

 

*

Съвместно действие 2009/135/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Афганистан

61

 

*

Съвместно действие 2009/136/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Близкоизточния мирен процес

65

 

*

Съвместно действие 2009/137/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово

69

 

*

Обща позиция 2009/138/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 година относно ограничителни мерки спрямо Сомалия и за отмяна на Обща позиция 2002/960/ОВППС

73

 

*

Обща позиция 2009/139/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 година за подновяване на ограничителните мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова

76

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 77/2009 на Комисията от 26 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителните мерки по отношение на Зимбабве (ОВ L 23, 27.1.2009 г.)

79

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top