Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:025:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 25, 29 януари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 25

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
29 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 85/2009 на Съвета от 19 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление

1

 

 

Регламент (ЕО) № 86/2009 на Комисията от 28 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

 

Регламент (ЕО) № 87/2009 на Комисията от 28 януари 2009 година относно издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец януари 2009 г. с Регламент (ЕО) № 327/98

6

 

 

Регламент (ЕО) № 88/2009 на Комисията от 28 януари 2009 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензи, за които са подадени заявления за периода от 19 до 23 януари 2009 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

9

 

*

Регламент (ЕО) № 89/2009 на Комисията от 28 януари 2009 година за откриване на годишна тарифна квота за 2009 г., приложима за вноса в Европейската общност на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти, включени в Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

14

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/75/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 18 декември 2008 година за назначаване на четирима членове на управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата (EMEA)

16

 

 

2009/76/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 януари 2009 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външния одитор на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

17

 

 

Комисия

 

 

2009/77/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 януари 2009 година за създаване на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (1)

18

 

 

2009/78/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 януари 2009 година за създаване на Комитет на европейските банкови надзорници (1)

23

 

 

2009/79/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 януари 2009 година за създаване на Комитет за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор (1)

28

 

 

IV   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

Съвместен комитет на ЕИП

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 127/2008 от 5 декември 2008 година за изменение на приложение VII „Взаимно признаване на професионална квалификация“ към Споразумението за ЕИП

33

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 128/2008 от 5 декември 2008 година за изменение на приложение XIII „Транспорт“ към Споразумението за ЕИП

35

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 129/2008 от 5 декември 2008 година за изменение на приложение XIII „Транспорт“ към Споразумението за ЕИП

36

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 130/2008 от 5 декември 2008 година за изменение на приложение XXI „Статистика“ към Споразумението за ЕИП

38

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 131/2008 от 5 декември 2008 година за изменение на приложение XXI „Статистика“ към Споразумението за ЕИП

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top